Dokumenti

Latvijai 100 (Latvijai 100_plāns)

Rīgas Ķengaraga vidusskolas kārtības noteikumi: 

  1. Skolēnu uzvedības noteikumi: (macību_ekskursijas)
  2. izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (māc_sasn_vērtēšanas_kārtība)

  3. Bērnu sūdzības iesniegšanas un izskatīšanas kārtība: (Bērnu sūdzību izskatīšana)

  4. Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas: (kartība)
  5. Iekšējās kārtības noteikumi: (ieks_k_not_2015)

Rīgas Ķengaraga vidusskolas ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

2014.-2019.gads (ATT_plans_2014_2019)

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS LAPA

(Akreditētās_programmas)

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AKREDITĀCIJAS LAPA

(Akreditācija:_skolas lapa)

RĪGAS ĶENGARAGA VIDUSSKOLAS 2014./2015. MĀCĪBU GADA IZVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

(Skolas_izvērtējuma_ziņojums_2014_2015.m.g)

Rīgas Ķengaraga vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

  1. 2016_2017
  2. 2015_2016
  3. Pašnovērtējuma_ziņojums 2014.g.

 

Rīgas Ķengaraga vidusskolas ētikas kodekss  (ētikas_kodekss_2014)