Dokumenti

Tirgus_izpētes_paziņojums  

Rīgas Ķengaraga vidusskolas kārtības noteikumi: 

Rīgas Ķengaraga vidusskolas ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

2022./2023.m.g.-2024./2025.m.g. (Attīstības_plāns)

Rīgas Ķengaraga vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

Rīgas Ķengaraga vidusskolas ētikas kodekss  (ētikas_kodekss_2014)