Dokumenti

Latvijai 100 (Latvijai 100_plāns)

Rīgas Ķengaraga vidusskolas kārtības noteikumi: 

 

 

Rīgas Ķengaraga vidusskolas ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

2019.-2022. gads (ATT_plāns_2019_2022_Ķengarags)

2014.-2019.gads (ATT_plāns_2014_2019)

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS LAPA

(Akreditētās_programmas)

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AKREDITĀCIJAS LAPA

(Akreditācija:_skolas lapa)

RĪGAS ĶENGARAGA VIDUSSKOLAS 2014./2015. MĀCĪBU GADA IZVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

(Skolas_izvērtējuma_ziņojums_2014_2015.m.g)

Rīgas Ķengaraga vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

Rīgas Ķengaraga vidusskolas ētikas kodekss  (ētikas_kodekss_2014)