Skolas atbalsta personāls

  • Sociālais pedagogs: Ligita Drozdova, tālr. 67187999

Diena

Darba laiks Pārtraukums

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena

8.30-16.30 11.45-12.15 12:00 -16:00

Otrdiena

8.00-16.00 11.45-12.15

Trešdiena 8.00-15.30 11.45-12.15

10:00 – 14:00

Ceturtdiena

8.00-15.30 11.45-12.15  
Piektdiena 8.00-15.30 11.45-12.15

10.00-14.00

  • Psiholoģiskais dienests:
  • skolas psihologs (1.-9. kl.)Jeļena Poļivanova, tālr.: 29219923

Diena

Darba laiks Pārtraukums
Pirmdiena 9.00-17.30

12.25-12.55

Otrdiena

8.00-16.30 12.25-12.55
Trešdiena

Ceturtdiena

13.00-19.00
Piektdiena 9.00-17.30

12.25-12.55

  • skolas psihologs (10.-12.kl.) – Nataļja Optimistova
Darba laiks Pusdienas pārtraukums
Trešdiena – 8.00 – 13.30   

Piektdiena – 8.30 – 18.00

    

11.45 – 12.15

  • Speciālais pedagogs: Jeļena Ose, kab. 008

Diena

Darba laiks Pārtraukums
Pirmdiena 12.00-18.00

15.00-15.30

Otrdiena

Trešdiena

8.00-16.30 11.15-11.45
Ceturtdiena

8.00-18.00

12.25-12.55

Piektdiena

8.00-15.30

11.15-11.45

  • Medmāsa: Eleonora Jeļjaševiča
    tālr. 67803927

Diena

Darba laiks

Pārtraukums

Pirmdiena 9.00 – 15.30

13.30-14.00

Otrdiena

8.00 – 14.30

 

Trešdiena

9.00 – 16.00

13.30-14.00

Ceturtdiena 11.30 – 16.30

 

Piektdiena 9.00 – 15.30

13.30-14.00

Logopēds: Inna Andiļevko

Diena

Darba laiks Pārtraukums
Pirmdiena 8.00-18.00

11.15-11.45

Otrdiena

8.00-15.30 11.15-11.45

Trešdiena

Ceturtdiena

8.00-15.30

12.25-12.55

Piektdiena 8.00-15.00

11.15-11.45

Bibliotekāre Lolita Jonikāne:

Diena Darba laiks Pārtraukums Darba laiks interešu izglītības pulciņā
Pirmdiena 8.00-16.20 10.45-11.15 13.30-15.40
Otrdiena 8.00-15.20 10.45-11.15
Trešdiena
Ceturtdiena 8.00-16.10 10.45-11.15
Piektdiena 8.00-17.00 10.45-11.15 13.30-14.10

Bibliotekāre Anita Romane

Darba laiks Pusdienas pārtraukums
Pirmdiena – 8.30 – 17.00   

Otrdiena – 8.00 – 17:00

Trešdiena – 8.00 – 17.00

Ceturtdiena – 8.30 – 17.00

Piektdiena – 8.30 – 16.00

12.30 – 13.00