Skolas atbalsta personāls

Sociālais pedagogs: Dace Kārkliņa

tālr. 67187999

Psiholoģiskais dienests:

  • skolas psihologs (1.-9. kl.)Jeļena Poļivanova, tālr.: 29219923
  • skolas psihologs (10.-12.kl.) – Raimonds Auziņš

Speciālais pedagogs: Jeļena Ose, kab. 008

Medmāsa: Eleonora Jeļjaševiča
tālr. 67803927

Logopēds: Inna Andiļevko