Karjeras izglītība

2020./2021. mācību gads

Karjeras nedēļas pasākumi no 26. līdz 30.oktobrim:

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. mācību gads

Ķengaraga vsk Pasākuma plāns 2019_2020

 

Karjeras izglītība skolā 2018./2019. māc. gads

Paldies SIA Kompanija LAS-1 darbiniekiem par izsmeļoši novadītu karjeras attīstības atbalsta pasākumu “Auto apkalpošanas speciālists” 22.05.2019, 10.-12.klasēm

 

Omniva pasākums

Paldies SIA Omniva darbiniekiem par izsmeļoši novadītu karjeras attīstības atbalsta pasākumu “Gribu stūrēt” 29.04.2019 un 02.05.2019, 8.-12.klasēm

 

Karjeras atbalsta pasākums 09.01-10.01.19

 

Karjeras izglītība skolā 2017. gads

No 2017. gada 1. septembra mūsu skola ir iesaistījusies Eiropas Struktūrfondu  projektā  Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, tādēļ  šajā mācību gadā karjeras izglītības darbs kļuvis vēl intensīvāks un daudzveidīgāks. Karjeras mācību stunda notika jau pirmajās  septembra dienās, kad 8.v klasei tika piedāvātas skolotājas Ilzes Lecinskas atmiņas par profesionālo orientāciju viņas tālajā skolas laikā un izmēģināt praktiski kādu vienkāršu paņēmienu medicīnā, ko skolotāja  ikdienā izmanto vēl šobaltdien.

Sākumskolas bērniem tiek piedāvāta saistoša saruna par profesiju daudzveidību, viņu vecāku darba dzīvi. Ar aizrautību bērni min mīklas par profesijām, izkrāso zīmējumus, kas attēlo dažādu profesiju pārstāvjus un spēlē spēli “Jautrās cepures”. Izpildītās darba lapas tiek uzkrātas portfolio. Personīgās skolēnu mapes jau ir gandrīz visās klasēs.  Pirmajā pusgadā vairākās klasēs notikušas stundas par karjeras horizontālo un vertikālo principu, IT ietekmi uz profesijām, veiksmīgu darba interviju un citiem jautājumiem.

Īpaši emocionāls bija pasākums ‘’Košās kļavu lapas sveiciens”, kad 5. mt klases skolēni iemācīja 3. klašu bērniem izgatavot vienkāršus dekorus no rudenīgajām lapām, paralēli tika pārrunāts, kurās profesijās šādas iemaņas varētu izrādīties noderīgas. Tas var būt ne tikai modelētājs, bet arī pavārs, arī bērnu dārza audzinātājs.  Nobeigumā “Netradicionālo rokdarbu” pulciņa dalībnieki demonstrēja tērpus, kas bija  papildināti ar šādām virtenēm.

Biežs viesis pie vecāko klašu skolēniem ir skolotāja Antra Strause. Ar skolēniem tiek pārrunātas tādas tēmas kā karjeras plānošana, raksturs un darba dzīve, karjeras pamatprincipi- gribu, varu vajag. Skolotāja labprāt izmanto savā darbā asociatīvās kārtis, kas palīdz skolēniem atraisīties un izteikt savas domas.

Karjeras izglītībā iesaistās arī priekšmetu skolotāji. Vairākos kabinetos pie sienas ir plakāti, kas liek skolēniem saprast, kur darba dzīvē var noderēt stundās iegūtās zināšanas un prasmes. Skolēni labprāt izmanto iespēju iepazīties ar plašu profesiju klāstu, dodoties ekskursijās. Ir apmeklētas keramiķu darbnīcas, pārtikas ražotāju uzņēmumi, bibliotēkas u.t.t.

Sevišķi interesantas izvērtās vizuālās mākslas stundas, kurās skolotājas Zanes Bērziņas vadībā tika zīmēti plakāti “Kādēļ man zīmēt, kādēļ man dziedāt?” Šis nosaukums vien jau visu izteic. Tā tika kliedēta neizpratne par “otrās šķiras priekšmetiem”. Stundās iesaistījās arī skolotājs karjeras konsultants Ilze Lecinska, stāstot  skolēniem par sīkas motorikas, redzes, dzirdes un citu maņu nozīmi personības attīstībā. Skolēni bija vienisprātis, ka veiklas rokas un trenēta redze ir vajadzīgas gan ārstam, gan skolotājam, gan izmeklētājam, visas profesijas pat nevar nosaukt.

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir īpašs mums ikvienam, tāds tas bija arī mūsu skolā. Īsi pirms brīvdienām mājturības kabinetu pārņēma piparkūku smarža. Karjeras konsultanti Antra Strausa un Ilze Lecinska bija sagatavojušas īpašas stundas- meitenes cepa gardos cepumiņus, bet skolotājas iepazīstināja meitenes ar piparkūku cepšanas vēsturi  un pievērsa meiteņu uzmanību profesijām, kurās mājturības stundas iegūtās zināšanas varētu noderēt, piemēram sekretārēm. Sekoja īpašs uzdevums- meitenēm pēc smaržas bija jānosaka vairākas garšvielas, ko liek klāt piparkūku mīklai.  Skolotājas ievēroja, ka kopējs darbs trenē sadarbības prasmes un veicina izpratni par darbu, ko var veikt tikai kopējiem spēkiem.