Mācību darbs

Stundu zvani:

  1. 8:00 – 8:40
  2. 8:50 – 9:30
  3. 9:40 – 10:20
  4. 10:35 – 11:15
  5. 11:45 – 12:25
  6. 12:45 – 13:25
  7. 13:30 – 14:10
  8. 14:15 – 14:55
  9. 15:00 – 15:40

 

2019./2020.mācību gada sākuma un beigu datumi

Aktuālais 2019./2020. mācību gadā

Mācību olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2019./2020. mācību gadam

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks (2019./2020. mācību gads)

 

Citas atsauces: Valsts izglītības satura centrs
Pieslēgties pie E-Klases sistēmas