Mācību darbs

Stundu zvani: 

  • 1. stunda 8:00 – 8:40
  • 2. stunda 8:45 – 9:25
  • 3. stunda 9:35 -10:15
  • 4. stunda 10:30 – 11:10
  • 5. stunda 11:25 -12:05
  • 6. stunda 12:20 – 13:00
  • 7. stunda 13:10 – 13:50
  • 8. stunda 14:00 – 14:40
  • 9. stunda 14:50 – 15:30

 

Skolotāju konsultāciju grafiks 

KONSULTACIJAS_skolot_23-24

Noteikumi par 2023./2024. mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laikiem

https://www.izm.gov.lv/lv/20232024-macibu-gads#macibu-gada-sakuma-beigu-un-brivdienu-laikihttps://www.izm.gov.lv/lv/20232024-macibu-gads

Mācību olimpiāžu norises laiki 2023./2024. mācību gadam

https://www.visc.gov.lv/lv/macibu-prieksmetu-olimpiazu-norises-laiki

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā

https://likumi.lv/ta/id/342917-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-20232024macibu-gada

 

Citas atsauces: Valsts izglītības satura centrs
Pieslēgties pie E-Klases sistēmas