Mācību darbs

Stundu zvani:

  1. 8:00 – 8:40
  2. 8:50 – 9:30
  3. 9:40 – 10:20
  4. 10:35 – 11:15
  5. 11:45 – 12:25
  6. 12:45 – 13:25
  7. 13:30 – 14:10
  8. 14:15 – 14:55
  9. 15:00 – 15:40

Stundu saraksti:

1.- 4. klases – (Stundu_saraksti_1_4_klases)

5.-12. klases – (Stundu_saraksti_5_12_klases)

 

Kā sagatavoties eksāmeniem ar

www.uzdevumi.lv (informacija-skolu-majaslapam-eksameni)

Skolotāju konsultāciju grafiks 5.-12.kl.
(Skolot_individ_konsult)

Fakultatīvu nodarbību saraksts 5.-9.kl. (Fakultat_nodarb_grafiks_5_9_kl)

Individuālās un grupu nodarbību saraksts 10.-12.kl. (Ind_nodard_grafiks_10_12_klases)

Individuālājs darbs ar izglītojamo mācību priekšmetā 2019./2020.m.g. (sākumskola, 5., 6., 9., 10. kl.) (Ind_konsult)

Interēšu izglītības nodarbību grafiks 2019./2020.m.g.(RĶVS_inter_izg_grafiks)

2019./2020.mācību gada sākuma un beigu datumi

Aktuālais 2019./2020. mācību gadā

Mācību olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2019./2020. mācību gadam

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks (2019./2020. mācību gads)

 

Citas atsauces: Valsts izglītības satura centrs
Pieslēgties pie E-Klases sistēmas