Mācību darbs

Stundu zvani:

stundu sākums – plkst.8.00 – 1.; 3.; 7.-12.klases;

stundu sākums – plkst.8.50 – 2.; 4.; 5.; 6.klases;

 • 1. stunda 8:00 – 8:40
 • 2. stunda 8:50 – 9:30
 • 3. stunda 9:40 -10:20
 • 4. stunda 10:30 – 11:10
 • 5. stunda 11:25 -12:05
 • 6. stunda 12:20 – 13:00
 • 7. stunda 13:10 – 13:50
 • 8. stunda 14:00 – 14:40
 • 9. stunda 14:50 – 15:30

Skolēnu ierašanās skolā:

Izglītojamie ierodas skolā saglabājot distanci un drošības un higiēnas prasības (roku dezinfekcija); Lai ierobežotu skolēnu drūzmēšanos, tiek nodrošinātas divas ieejas skolā:

 • Caur centrālo ieeju no rīta skolā ieiet skolēni kuru garderobes skapīšu Nr. ir no 1 – 376.
 • Caur otru ieeju no stadiona puses no rīta skolā ieiet skolēni kuru garderobes skapīšu Nr. ir no 377 – 699.

Skolēnu ierašanās laiks:

 • Pl. 7:40 – 1. un 3. klases
 • Pl.7:45 – 7.- 9.klases
 • Pl.7:50 – 10.-12.klases
 • Pl. 8:30 – 2.klases
 • Pl. 8:45 – 4. un 5.klases
 • Pl.8:40 – 6.klases

 

https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/3859-zinami-2020-2021-macibu-gada-un-brivdienu-laiki

Aktuālais 2020./2021. mācību gadā

https://visc.gov.lv/aktualitates/info_2020_2021.shtml

Mācību olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2020./2021. mācību gadam

https://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/olimp_zpd_kalendars.pdf

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks (2020./2021. mācību gads)

https://likumi.lv/ta/id/315040-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2020-2021-macibu-gada

Citas atsauces: Valsts izglītības satura centrs
Pieslēgties pie E-Klases sistēmas