Bibliotēkas jaunumi

Ābecītes svētki

8. decembrī skolas bibliotēkā viesojās 1.a klases skolēni ar savu klases audzinātāju Ingu Lazdekalni. Kopīgi svinējām Ābecītes svētkus. Bērni kopīgi paveica burtu zināšanu pārbaudi, dziedāja Alfabēta dziesmu un nobeigumā izveidoja izstādi, kurā izstādīja apskatei savas gatavotās ābecītes.

Novembra pasākumi

Novembris skolas bibliotēkā tika atzīmēts kā Latvijas Dzimšanas dienas mēnesis. Skolas bibliotēkā aicināti skolēni lasīt patriotisko dzeju. Izveidota arī izstāde “Es mīlu Latviju“.

Kā atbalsta pasākums Vienotas skolas izveidē tika organizētas bibliotekārās nodarbības “Latvija enciklopēdijās”. Skolēnu uzdevums bija iepazīties ar enciklopēdijām par Latvijas kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju un dabu.

Bibliotēkā iespējams apskatīt Ziemassvētku tematikai veltītu izstādi

Kā arī vēl jo projām iespējams piedalīties viktorīnā!

Lasīšanas veicināšanas nolūkos bibliotēkā ir iespējams piedalīties viktorīnā. Visi laipni aicināti piedalīties!

RĶVS bibliotēkas elektroniskais katalogs:

https://skolas.rcb.lv/Alise/lv/63/home.aspx