Laipni lūdzam Rīgas Ķengaraga vidusskolas mājaslapā!

Pamācība skolēniem darbā ar MS TEAMS

https://www.youtube.com/watch?v=ti4Mtn33Erw

Valsts prezidents Egils Levits aicina jauniešus kļūt par valsts valodas sargu 

 

Pēc skolēnu brīvlaika 7.-12. klašu skolēni vienu nedēļu mācīsies attālināti

No 2020. gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim izglītības iestādēs pamatizglītības un vidējās izglītības programmu apguve 7.–12. klasē notiks attālināti – to paredz šodien, 2020.gada 13.oktobrī, valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.                                 

(https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4309-pec-skolenu-brivlaika-7-12-klasu-skoleni-vienu-nedelu-macisies-attalinati)

 

Rīgas Ķengaraga vidusskolas ieteikumi piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Skolā uzsāk mācību procesu klātienē visām klasēm, izmantojot modeli A.     

Skolas kolektīvs gatavojas uzsākt mācību procesu, ievērojot noteikumus, kas nodrošinās mums visiem iespējami labākus un drošākus mācību darba apstākļus un saskarsmi.

Būs ierobežota vecāku un nepiederošu personu piekļuve skolai mācību procesa laikā. Komunikācijai starp vecākiem un skolas darbiniekiem izmantosim elektroniskus saziņas līdzekļus.

Obligāti jāievēro distancēšanās nosacījumi, regulāri jādezinficē un jāmazgā rokas.

Skolā stingri aizliegts:

  • ierasties, ja pēdējo 14 dienu laikā izglītojamais vai viņa ģimene ir apmeklējusi kādu no valstīm kur Covid-19 izplatība ir bīstama;
  • ierasties ar elpceļu infekcijas pazīmēm (piemēram, paaugstināta temperatūra, klepus, iesnas, sāpes kaklā, apgrūtināta elpošana, konjunktivīts u.c.): izglītojamais, kuram skolā tiks konstatētas elpceļu infekcijas pazīmes, tiks nosūtīts mājās. 1.-4. klases izglītojamiem jādodas mājās vecāku pavadībā.

           Atgriešanās skolā tikai ar ģimenes ārsta zīmi.

Vecākiem bērna saslimšanas pirmajā dienā obligāti jāpaziņo klases audzinātajai par bērna prombūtnes iemeslu.

Informācija par mācību procesa organizēšanu no 01.09.2020.g.

Drošības apsvēruma dēļ, pamatā klašu kolektīvi visu mācību dienu mācīsies vienā klases telpā, dažu mācību priekšmetu apguve notiks specializētos mācību kabinetos.

Tiks mainīts mācību procesa sākums un starpbrīžu laiks, kā arī ēdināšanas grafiks.

28.augustā 2020.g. skolas mājas lapā būs izvietota mācību procesa organizēšanas kārtība skolā no 01.09.2020.

Lai mums viss izdodas!!!

Skolas administrācija

Rīgas Ķengaraga vidusskola uzņem 2013.gadā dzimušus bērnus mācībām 1.klasē 2020./2021.mācību gadā.

Skola piedāvā:

  1. Pamatizglītības programmu (kods 21011111)

Klases audzinātāja: Svetlana Ivanova

  1. Pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011121), kur mācību priekšmetu bilingvālā mācīšana – latviešu un krievu valodā tādā līmenī, lai varētu turpināt izglītību latviešu valodā, kas sekmē izglītojamo integrāciju Latvijas sabiedrībā, saglabājot  etniskās kultūras tradīcijas. Saskaņā ar Izglītības likuma 41.pantu mazākumtautību izglītības programmās no 1. klases līdz 6. klasei mācību satura apguve valsts valodā tiek nodrošināta ne mazāk kā 50 procentu apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot svešvalodas.

Klases audzinātājas: Svetlana Krikunova, Jeļena Zavadska

Pieteikties elektroniski: rkvs@riga.lv

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija līdz 09.jūnijam.

Visa aktuālā informācija Valsts izglītības un satura centra VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.

Aicinām sekot aktuālajai informācijai https://izm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19

/

 

Vēl informāciju par skolu meklē facebook.lv lapā: https://www.facebook.com/rigaskvs/

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontakpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.sk3 

This entry was posted in Jaunumi. Bookmark the permalink.